Så kan företag se till att hålla sig säkra från angrepp och intrångsförsök

I takt med att allt fler företag börjar bedriva större delar av deras verksamhet online har det också blivit vanligare att dessa utsätts för olika angrepp av personer eller grupper som vill komma åt data eller på annat sätt skada företaget. Detta är någonting varje företag måste hantera, även om vissa löper större risk än andra.  

 

Det finns några grundläggande saker som varje företag måste göra för att se till att risken för att bli utsatt är så låg som möjligt. I den här texten kommer vi att prata närmare om olika angreppsförsök på företag och vad ledningen och beslutsfattare kan göra för att se till att risken för att detta leder till någonting allvarligare längre fram minimeras. För större företag är det numera mer eller mindre ett måste att ha en eller flera personer som jobbar med IT-säkerheten och bevakar verksamheten utifrån det perspektivet. Men för mindre företag är detta oftast inte en nödvändighet utan istället kan det vara klokt att anlita en säkerhetskonsult som kan se över verksamheten där det behövs. 

Att göra de anställda uppmärksamma och vaksama är det första steget 

Även om det finns en lång rad olika praktiska saker som ett företag kan göra för att att se till att deras verksamhet är skyddad online så är det viktigaste fortfarande att de som är anställda på företaget vet hur de ska agera och uppföra sig online för att minimera risken för angrepp eller skador på företagets verksamhet. Därför är det klokt att med jämna mellanrum informera de anställda om hur hotbilden mot företaget ser ut och vad de anställda behövara vara uppmärksamma på i sitt arbete. 

Att byta lösenord med jämna mellanrum behöver vara ett krav 

Ett av de enklaste sätten som hackare och andra med illvilligt uppsåt tar sig in på konton och kommer åt information är genom att utnyttja gamla lösenord eller lösenord som har blivit läckta genom större dataläckor eller lösenordsstölder. Genom att byta lösenordet varje halvår eller gärna ännu oftare kan detta till mångt och mycket undvikas helt och hållet och man kan hålla de konton som finns på företaget säkrare. 

 

Vaksamhet gentemot mail 

En annan viktig aspekt av att hålla sig säker inom företagsmiljön är att se till att ingen anställd klickar på några länkar som kommer från suspekta mail. Detta är självklart lättare sagt än gjort, men att en anställd klickar på en länk är ett av de vanligaste sätten som hackare och andra med uppsåt att skada företaget tar sig in i system eller intranät. Därför behöver anställda ständigt vara på sin vakt när det kommer till mail från platser som de inte känner till. 

 

Ett vanligt sätt som dessa bedrägerier utförs är genom att den som skickar mailet gör det från en adress som är väldigt snarlik en mailadress som finns på företaget. Genom att ändra stavning eller byta ut en bokstav är det lätt hänt att man tror att mailet kommer från en trovärdig källa.